Khổng minh gỗ hương C60 R20 S15

Giá:
3.400.000 đ
Mã SP:
Mô tả:
Khổng minh gỗ hương C60 R20 S15

Quý khách vui lòng liên hệ:

0919 057 227 - Mi

0942 057 227 - Huy

Mua ngay

Gảy đàn ba tấc thắng quân hùng
Gia Cát Tây thành đuổi giặc hung
Hơn chục vạn quân lo tháo chạy
Thổ dân chỉ điểm ở nơi cùng.
Tượng Khổng Minh - Gia Cát Lượng thể hiện trí thông minh uyên bác, có lợi cho học hành thi cử và công danh sự nghiệp.
Liên hệ: 0919.587.227 hoặc 0917.937.227

Sản phẩm cùng loại
Back to top